Enjoy the trip now...

We are photography trip organizer. Provide public or Private trip for person who love taking the photos.

Facebook Line

How to join our trip


ขั้นตอนการจองทริป
1. เลือกทริปภ่ายภาพที่สนใจ
2. ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Facebook Messenger
3. กรณี

ระเบียบกติกา
1. ลูกค้าเก่าแจ้งชำระหน้างานได้
2. ยกเลิกทริป รบกวนแจ้งก่อนอย่างน้อย 7 วัน ต้องหาคนแทนเอง ถ้าไม่มีคนแทนต้องขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนราคาทริปค่ะ
3. กรณีที่ติดธุระกระทันหันจริงๆ ก่อนวันทริป โดยทริปนั้นมีสำรอง ให้คนที่สำรองอยู่แทนได้ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ
4. งดใช้ขาตั้งแฟลชและไฟขนาดใหญ่นะคะ
5. ไม่อนุญาติให้ถ่ายวีดีโอ หรือ Facebook Live (ยกเว้นทีมงานและผู้ที่ได้รับอนุญาติ)
6. ห้ามนำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์